inzbud

Przepusty skrzynkowe


Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku

Przepusty drogowe skrzynkowe żelbetowe produkowane
według dokumentacji
CBPBDiM "Transprojekt" Warszawa  2007
Obciążenia kl. A - beton C45/55, PN-EN 13369 - styczeń 2004 r,
PN-EN 14844:2008

Możliwość negocjacji cen

Cennik na przepusty drogowe skrzynkowe żelbetowe zamknięte

Klasa obciążenia A + STANAG 150

Asortyment
przepustów
(cm)
Cena
netto
(zł/szt.)
Klasa
obciążenia
Grubość
nadsypki
ziemi
(m)
Deklarowane
obciążenie (kN)
Grubość
ścianki
(mm)
Ładowność
na
dłużyce
(szt.)
Waga
(kg)
szer. wys. dług. Nacisk
ogółem
Nacisk
na oś
100 100 99 1540,00 A
do 8 m 500 200 160 14 1730
120 120 99 2060,00 A
do 8 m 500 200 170 8 2810
150 150 99 2510,00 A
do 5 m 500 200 180 8 3000
200 150 99 3220,00 A
do 5 m 500 200 200 5 4400
200 200 99 3630,00 A
do 5 m 500 200 200 5 4940
250 150 99 4040,00 A
do 5 m 500 200 220 4 5510
250 250 99 4900,00 A
do 5 m 500 200 220 3 6700
300 300 99 8430,00 A
do 5 m 500 200 320 2 9100
300 200 99 5680,00 A
do 5 m 500 200 250 3 7750

Posiadamy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez IMBiTB Warszawa

Przepusty drogowe skrzynkowe żelbetowe produkowane według
dokumentacji CBPBiM "Transprojekt" W-wa 2007.
Obciążenia kl. A - beton C45/55, PN-EN 13369 - styczeń 2004 r.
PN-EN 14844 : 2008

Cennik na przepusty drogowe skrzynkowe żelbetowe dwudzielne

Klasa obciążenia A + STANAG 150

Asortyment
przepustów
(cm)
Cena
netto
(zł/szt.)
Klasa
obciążenia
Grubość
nadsypki
ziemi
(m)
Deklarowane
obciążenie (kN)
Grubość
ścianki
(mm)
Ładowność
na
dłużyce
(szt.)
Waga
(kg)
szer. wys. dług. Nacisk
ogółem
Nacisk
na oś
300 100 99 3980,00 A
do 4,5 m 500 200 320 5 4880
300 125 99 4330,00 A
do 4,5 m 500 200 320 4 5300
300 150 99 4690,00 A
do 4,5 m 500 200 320 4 5730
350 100 99 4050,00 A
do 4,5 m 500 200 300 4 4970
350 125 99 4380,00 A
do 4,5 m 500 200 300 4 5370
350 150 99 4710,00 A
do 4,5 m 500 200 300 4 5780
400 100 99 5020,00 A
do 4,5 m 500 200 340 3 6160
400 125 99 5390,00 A
do 4,5 m 500 200 340 3 6600
400 150 99 5740,00 A
do 4,5 m 500 200 340 3 7050
450 100 99 6070,00 A
do 4,0 m 500 200 380 3 7450
450 125 99 6510,00 A
do 4,0 m 500 200 380 3 7960
450 150 99 6890,00 A
do 4,0 m 500 200 380 3 8460
450 175 99 7300,00 A
do 4,0 m 500 200 380 2 8970
450 200 99 7720,00 A
do 4,0 m 500 200 380 2 9480

Posiadamy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez IMBiTB Warszawa

Na specjalne zamówienie możemy wykonać przpust skrzynkowy o ściętych bokach, tak aby przepust po zewnętrznej stronie nasypu był równoległy do niej

Przepusty drogowe skrzynkowe żelbetowe dwudzielne i zamknięte produkowane według dokumentacji CBPBDiM "Transprojekt" Warszawa 2007
Obciążenia kl. A - beton C45/55, PN-EN 13369 - styczeń 2004 r.
PN-EN 14844:2006

 

Zastosowanie

Produkowane przepusty skrzynkowe w kl. A mogą być wyprodukowane dodatkowo ze wzmocnionym zbrojeniem według indywidualnych potrzeb projektu dostarczonego przez inwestora (dla innych warunków pracy przepustu obciążonego ruchomym obciążeniem w kl. A oraz nasypem powyżej określonych wartości). W tym wypadku cena jest indywidualna. Z wyżej wymienionych przepustów skrzynkowych można wykonywać przepusty na ciekach i przejściach podziemnych. Usytuowane prostopadle lub ukośnie do drogi, zalecane przy budowie autostrad i dróg ekspresowych. Produkowane z betonu C45/55 i stali A III N.

P.B.H. "INŻBUD" Sp. z o.o. Staszów może wykonać przepust skrzynkowy według indywidualnego projektu.


Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

Wydrukuj stronę