inzbud

Przepusty rurowe


Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku

Przepusty drogowe rurowe żelbetowe produkowane
według dokumentacji
CBPBDiM “Transprojekt” Warszawa 2007
Obciążenia kl. A - beton C45/55, PN-85/S-10030 PN-EN 1916:2005

Przepusty drogowe rurowe żelbetowe produkowane w średnicach
od Ø 500 mm do Ø 3000 mm, łączone na uszczelkę gumową (uszczelka wolna).

Możliwość negocjacji cen

Klasa obciążenia A + STANAG 150
Asortyment
przepustów
(mm)
Cena netto
(zł/szt.)
Klasa
obciązenia
Grubość nasypki
ziemi
(m)
Deklarowane
obciązenie
(kN)
Grubość
ścianki (mm)
Ładowność
na dłużyce
(szt.)
Waga
(kg)
Średnica Długość Nacisk
ogółem
Nacisk na oś
500 1400 570,00 A 0,5-8,0 500 200 130 25 950
600 1400 730,00 A 0,5-8,0 500 200 140 21 1090
800 1150 700,00 A 0,5-7,0 500 200 120 25 950
1000 950 880,00 A 0,5-8,0 500 200 150 18 1340
1200 1000 1150,00 A 0,5-8,0 500 200 160 14 1810
1400 1000 1500,00 A 0,5-8,0 500 200 180 10 2340
1500 1000 1600,00 A 0,5-8,0 500 200 180 10 2540
1600 1000 1900,00 A 0,5-8,0 500 200 200 8 2770
1800 1000 2110,00 A 0,5-8,0 500 200 200 7 3360
2000 1000 2320,00 A 0,5-8,0 500 200 200 6 3950
2500 1000 3630,00 A 0,5-8,0 500 200 250 4 5960
3000 1000 4280,00 A 0,5-8,0 500 200 250 3 7340

Posiadamy Zakładową Kontrolę Produkcji

Zastosowanie

Z wyżej wymienionych elementów można budować przepusty usytuowane prostopadle lub ukośnie do drogi. Ze względu na duże dopuszczalne obciążenie zalecane są do stosowania przy budowie autostrad; łączone na pióro - wpust; głębokość połączenia - 12 cm, dla zapewnienia szczelności można stosować uszczelkę gumową. Produkowane z betonu C45/55, stal A III N.


Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

Wydrukuj stronę