inzbud

Rury wipro


Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku

 

Cennik na kielichowe betonowe i żelbetowe rury WIPRO
PKWiU 23.61.12.1

 

Możliwość negocjacji cen

Kielichowe betonowe rury - WIPRO produkowane według normy PN-EN 1916:2005 -beton C45/55
 

Średnica wewn. dług. użyt.
(mm)

Cena netto
(zł/szt.)

Cena
uszczelki
netto
(zł/szt.)

Średnica wew.
(mm)

Grubość ścianki (mm)

Deklarowana wartość
siły niszczącej (kN/mb)

Ładowność
na dłużyce
(szt.)

Masa
(kg)

400/2500

260,00

30,00

400

60

23,0

36

525

500/2500

380,00

35,00

500

70

26,6

24

768

600/2500

490,00

35,00

600

75

30,2

20

1063

800/2500

860,00

40,00

800

100

37,6

12

1680

1000/2500

1 300,00

50,00

1000

120

42,0

4-8

2652

Posiadamy aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa
Posiadamy Zakładową Kontrolę Produkcji

Kielichowe żelbetowe rury - WIPRO klasa wytrzymałości II
produkowane według normy PN-EN 1916:2005 - beton C45/55

Średnica wewn. dług. użyt.
(mm)

Cena netto (zł/szt.)

Cena
uszczelki
netto
(zł/szt.)

Średnica wew.
(mm)

Grubość ścianki (mm)

Deklarowana wartość
siły
niszczącej
(kN/mb)

Ładowność
na dłużyce
(szt.)

Masa
(kg)

400/2500

310,00

30,00

400

60

40

36

546

500/2500

440,00

35,00

500

70

50

24

798

600/2500

560,00

35,00

600

75

60

20

1105

800/2500

1 000,00

40,00

800

100

80

12

1747

1000/2500

1 500,00

50,00

1000

120

100

4-8

2652

1200/2500

1 970,00

60,00

1200

130

120

4

3572

1400/2500

2 800,00

205,00

1400

160

140

4

5119

1500/2500

3 380,00

220,00

1500

180

160

4

5816

1600/2500

3 600,00

240,00

1600

180

160

4

6004

1800/2500

4 240,00

270,00

1800

190

180

3

7036

2000/2200

4 380,00

300,00

2000

200

200

2

8810

2500/2200 6 840,00 370,00 2500 250 240 2 11400
3000/2200 8 090,00 440,00 3000 250 280 1 13470


Posiadamy aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa
Posiadamy Zakładową Kontrolę Produkcji

Kielichowe żelbetowe rury - WIPRO klasa wytrzymałości III
produkowane według normy PN-EN 1916:2005 - beton C45/55

Średnica
wewn. dług.
użyt.
(mm)

Cena
netto
(zł/szt.)

Cena
uszczelki
netto
(zł/szt.)

Średnica
wew.
(mm)

Grubość
ścianki
(mm)

Deklarowana wartość
siły
niszczącej
(kN/mb)

Ładowność
na dłużyce (szt.)

Masa
(kg)

400/2500

370,00

30,00

400

60

60

36

546

500/2500

540,00

35,00

500

70

75

24

798

600/2500

680,00

35,00

600

75

90

20

1105

800/2500

1 210,00

40,00

800

100

120

12

1747

1000/2500

1 800,00

50,00

1000

120

150

4-8

2652

1200/2500

2 350,00

60,00

1200

130

180

4

3572

1400/2500

3 360,00

205,00

1400

160

210

4

5119

1500/2500

4 080,00

220,00

1500

180

240

4

5816

1600/2500

4 310,00

240,00

1600

180

240

4

6004

1800/2500

5 080,00

270,00

1800

190

240

3

7036

2000/2200

5 260,00

300,00

2000

200

250

2

8810

2500/2200

8 210,00

370,00

2500

250

280

2

11400

3000/2200

9 700,00

440,00

3000

250

300

1

13470


Posiadamy aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa
Posiadamy Zakładową Kontrolę Produkcji

 

Wykaz ważniejszych wskaźników charakteryzujących rury WIPRO:

 • wodoszczelność "W-10",

 • nasiąkliwość 4%,

 • mrozoodporność F = 150,

 • ścieralność na tarczy Boehmego ≤ 2mm,

 • współczynnik szorstkości n=0,013, (wzór Manninga),

 • maksymalna zawartość chlorków:
   

- w betonie - 1 % -> zawartość Cl- w stosunku do masy cementu
- w żelbecie - 0,4% -> zawartość Cl- w stosunku do masy cementu
 

 • tolerancja wykonania złączy (kielich, bosy koniec) - połączenie:
   

- użytkowe powierzchnie profili złączy powinny być pozbawione nierówności, które mogłyby
  uniemożliwić wykonanie trwałego wodoszczelnego połączenia,
- dopuszczalne są jedynie włoskowate pęknięcia warstwy bogatej w cement w tym mikrorysy
  o szerokości nie przekraczającej 0,15 mm spowodowane skurczem lub  temperaturą są zgodne
  z normą.

 • dopuszczalne załamanie osi rur w trakcie montażu może wynosić maksymalnie do 20 mm na 1 mb rurociągu

Kielichowe betonowe i żelbetowe rury WIPRO produkowane
według normy
PN-EN 1916:2005- beton C45/55
od
Ø 200 mm do Ø 3000 mm długości 2500 mm

Zastosowanie

Kielichowe betonowe i żelbetowe rury WIPRO łączone na uszczelki, przeznaczone głównie do budowy podziemnych, bezciśnieniowych przewodów kanalizacji zewnętrznej oraz na przepusty pod drogami i zjazdy z posesji. Mogą być wykorzystane również w innych robotach melioracyjnych.
Kielichowe żelbetowe rury WIPRO produkowane są w dwóch klasach wytrzymałości oznaczonych
cyfrą II i III.

Zaletami stosowania kielichowych betonowych i żelbetowych rur WIPRO są:

 • okres użytkowania ponad 100 lat,

 • odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne,

 • produkowane z surowców naturalnych (cement, kruszywo, piasek i woda),

 • łączenie na uszczelkę gumową zapewnia absolutną szczelność kanalizacji,

 • różnorodność zastosowania.

Sposoby łączenia i montażu rur WIPRO

Kielichowe rury WIPRO połączone są poprzez nałożenie uszczelki na bosy koniec, który zostaje wprowadzony centrycznie do kielicha rury, a następnie rury zostają do siebie ściągnięte. Czynności te należy wykonać z uwzględnieniem siły zabezpieczającej ruch zwrotny rury w sposób uniemożliwiający pęknięcie kielicha i wynosi min. 2,5 x ciężar rury. Przy małych średnicach można to dopchnięcie wykonać zewnętrzną częścią łyżki od koparki.


Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku.

Wydrukuj stronę