inzbud

Rury wipros (PCC)


Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku

Cennik na kielichowe betonowe i żelbetowe rury WIPROS (PCC)
PKWiU 26.61.12.1

Możliwość negocjacji cen

Kielichowe żelbetowe rury - WIPROS (PCC) o jednakowym poziomie
wytrzymałości klasy obciążenia A, produkowane
według normy PN-EN 1916:2005 - beton cementowo-polimerowy C45/55,
spełniające warunki przepustów drogowych
rurowych żelbetowych wg dokumentacji
“Transprojekt” W-wa

KLASA OBCIĄŻENIA A

Średnica wewn. dług. użyt.
(mm)

Cena netto
(zł/szt.)

Cena uszczelki netto
(zł/szt.)

Średnica wew.
(mm)

Grubość ścianki (mm)

Deklarowane obciążenie
(kN)
nacisk ogółem

Ładowność na dłużyce
(szt.)

Masa
(kg)

400/2500

560,00

30,00

400

80

500

30

792

500/1400

650,00

35,00

500

130

500

25

961

600/1400

810,00

35,00

600

140

500

21

1118

800/2500

1 610,00

40,00

800

120

500

11

2262

1000/2500

2 310,00

50,00

1000

140

500

4

3271

1200/2500

3 170,00

60,00

1200

160

500

4

4156

1400/2500

3 640,00

205,00

1400

160

500

4

5119

1500/2500

4 400,00

220,00

1500

180

500

4

5816

1600/2500

4 670,00

240,00

1600

180

500

4

6004

1800/2500

5 500,00

270,00

1800

190

500

3

7469

2000/2200

5 690,00

300,00

2000

200

500

2

9651

2500/2200

8 890,00

370,00

2500

250

500

2

11400

3000/2200

10 500,00

440,00

3000

250

500

1

13470

Posiadamy aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa
Posiadamy Zakładową Kontrolę Produkcji
 

Kielichowe żelbetowe rury - WIPROS (PCC) o jednakowym poziomie wytrzymałości klasy B produkowane według normy PN-EN 1916:2005 - beton cementowo-polimerowy C45/55,
spełniające warunki przepustów drogowych rurowych żelbetowych
wg dokumentacji "Transprojekt" W-wa

KLASA OBCIĄŻENIA B

Średnica wewn. dług. użyt.
(mm)

Cena
netto
(zł/szt.)

Cena uszczelki netto
(zł/szt.)

Średnica wew. (mm)

Grubość ścianki (mm)

Deklarowane obciążenie
(kN)
nacisk ogółem

Ładowność
na dłużyce
(szt.)

Masa
(kg)

400/2500

480,00

30,00

400

80

400

30

792

500/2500

610,00

35,00

500

85

400

24

1021

600/2500

960,00

35,00

600

110

400

17

1434

800/2500

1 360,00

40,00

800

120

400

11

2262

1000/2500

1 810,00

50,00

1000

130

400

4

3016

1200/2500

2 680,00

60,00

1200

160

400

4

4156

1400/2500

3 360,00

205,00

1400

160

400

4

5119

1500/2500

4 080,00

220,00

1500

180

400

4

5816

1600/2500

4 320,00

240,00

1600

180

400

4

6004

1800/2500

5 160,00

270,00

1800

190

400

3

7469

2000/2200

5 260,00

300,00

2000

200

400

2

9651

2500/2200 8 200,00 370,00 2500 250 400 2 11400
3000/2200 9 700,00 440,00 3000 250 400 1 13470

Posiadamy aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa
Posiadamy Zakładową Kontrolę Produkcji

Kielichowe betonowe rury - WIPROS (PCC) klasy obciążenia C
produkowane według normy PN-EN 1916:2005 - beton C45/55,
rury o dużej wytrzymałości poprzez pogrubienie ścianki i zastosowanie betonu
cementowo-polimerowego

KLASA OBCIĄŻENIA C

Średnica wewn. dług. użyt.
(mm)

Cena
netto
(zł/szt.)

Cena
uszczelki
netto
(zł/szt.)

Średnica wew.
(mm)

Grubość ścianki
(mm)

Deklarowane obciążenie
(kN)
nacisk ogółem

Ładowność
na dłużyce
(szt.)

Masa
(kg)

200/1450

200,00

20,00

200

70

300

120

200

300/2500

310,00

25,00

300

75

300

45

532

400/2500

430,00

30,00

400

80

300

30

792

500/2500

550,00

35,00

500

85

300

24

1021

600/2500

880,00

35,00

600

110

300

17

1434

800/2500

1 240,00

40,00

800

120

300

11

2262

1000/2500

1 640,00

50,00

1000

130

300

4

3016

1200/2500

2 440,00

60,00

1200

160

300

4

4156

Posiadamy aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa
Posiadamy Zakładową Kontrolę Produkcji

Kielichowe betonowe i żelbetowe rury WIPROS (PCC) produkowane
wg normy PN-EN 1916:2005 - beton cementowo-polimerowy C45/55
o
d Ø 200 mm do Ø 3000 mm długości 2500 mm

Charakterystyka

  • kielichowe żelbetowe rury WIPROS (PCC) modyfikowane w klasie obciążenia A i B zostały zaprojektowane tak, aby spełniały ekstremalne obciążenia statyczno-dynamiczne oraz były odporne na ścieki agresywne,

  • mają niewspółmiernie większe wytrzymałości od tradycyjnych rur WIPRO poprzez pogrubienie ścianki przeciętnie o 3 cm i zwiększenie ilości wagowej zbrojenia obwodowego,

  • są produkowane w wersji żelbetowo-cementowo-polimerowej,

  • zastosowanie betonu cementowo-polimerowego umożliwia zastosowanie ich w przemyśle spożywczym, chemicznym i petrochemicznym,

  • rurociąg z rur WIPROS (PCC) można układać do głębokości poniżej 10 m, a minimalna nadsypka wynosi 30 cm,

  • rury WIPROS (PCC) są łączone na gumową uszczelkę (wolną).

Zastosowanie

  • w wersji A klasy obciążenia rury WIPROS (PCC) spełniają warunki przepustów drogowych rurowych wg dokumentacji „Transprojekt” Warszawa 2007r. w kl. A (wartość siły niszczącej 500 kN), dzięki temu można stosować je do budowy przepustów usytuowanych prostopadle lub ukośnie do drogi. Ze względu na duże dopuszczalne obciążenie zalecane do budowy autostrad,

  • zmodyfikowane rury WIPROS (PCC) mogą być zastosowane na terenach I, II, III i IV kategorii terenu górniczego zgodnie z normą PN-92/B-10727 "Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych",

  • możliwość zastosowania przy budowie mostów okularowych na ciekach i strumieniach.

Warunki stosowania dla rur WIPROS (PCC) w klasie obciążenia A,B i C
Rury przeznaczone są do budowy przewodów sieci sanitarnych deszczowych i ogólnospławnych oraz budowy przepustów drogowych.
Przewody z tych rur można budować do głębokości zasypki Hmax= 10 m.
Dla obciążeń drogowych przyjęto oznaczenie klas drogi wg Rozp. MTiGM Dz.U. Nr 63 z 03.08.2000 r. a mianowicie:

Klasa I - 150 kN/m - A
- można stosować w drogach kl. A,S,GP i G (autostrady, ekspresowe, głównie ruchu przyspieszonego i główne);
Klasa II - 135 kN/m - B - w drogach Z i L (zbiorcze i lokalne);
Klasa III - 90 kN/m - C - w drogach D (dojazdowe)

Stosowanie rur w środowisku o silnej agresji chemicznej i większych obciążeniach zewnętrznych jest możliwe, ale wymagana jest konsultacja z producentem.


Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku.

Wydrukuj stronę