Polimerobeton (PRC) nowoczesny materiał
Czym jest polimerobeton?

Produkowany według normy "Prefabrykaty z betonu, beton modyfikowany żywicą" PN-EN 15564:2008.
Polimerobeton zwany betonem żywicznym to odmiana betonu, w którym tradycyjne spoiwo - cement, zastąpione zostało w całości poprzez nienasyconą żywicę poliestrową z układem utwardzającym. Spoiwo polimerobetonu decyduje w pierwszym rzędzie o poprawie wytrzymałości względem zwykłego betonu, a także w szczególności, o jego chemoodporności. Pozostałymi składnikami są suszone kruszywa kwarcytowe o różnym stopniu uziarnienia, piasek oraz mączka kwarcytowa pełniąca rolę mikrowypełniacza.
W polimerobetonie wyeliminowano najsłabszą część standardowego betonu – hydrauliczne spoiwo mineralne.

Właściwości fizyko-mechaniczne betonów żywicznych. 

Wymaganie Jednostka
wymagania
Wartość
Wytrzymałość na ściskanie Rc MPa Nie mniej niż 80
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu Rg MPa Nie mniej niż 16
Gęstość pozorna betonu żywicznego kg x m 3 Średnio 2300
Współczynnik Poissona -- 0,16-0,30
Stosunek zawartości kruszywa do spoiwa w betonie żywicznym -- 6,5-11
Ścieralność na tarczy Boehmego Cm 0,50
Mrozoodporność Cykl Min. 10
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej 1/ 0C 17 x 10 -6

Zalety betonów żywicznych:

Zastosowanie polimerobetonu.

Dzięki swoim właściwościom polimerobeton znajduje dziś zastosowanie przy produkcji:


Wydrukuj stronę